Pojištění zboží

Sjednáme Vám pojištění zboží prostřednictvím naší smluvní pojišťovny. Sazby pojištění jsou fixní podle hodnoty Vaší zásilky, typu zboží, cílové destinace a typu dopravy.

Mezinárodní přeprava

Silniční dopravce nese odpovědnost pouze ve smyslu ustanovení Úmluvy CMR. Výše náhrady za poškození či ztrátu zásilky činí maximálně 8,33 XDR za kilogram chybějící hrubé váhy.

Vnitrostátní přeprava

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu vzniklou jinému na přepravovaném nákladu vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události, ke které došlo v době trvání pojištění při vnitrostátní silniční dopravě. Odpovědnost se řídí Obchodním zákoníkem.

Námořní přeprava

Odpovědnost námořního dopravce je oproti jiným druhům dopravy silně omezena podle rozsahu i výše náhrady. Podle Hamburských pravidel odpovídá dopravce za ztrátu nebo poškození zásilky maximálně do výše 835 XDR za kus nebo přepravní jednotku nebo 2,5 XDR za kilogram hrubé váhy ztraceného nebo poškozeného zboží. Poškozený obdrží náhradu v závislosti na tom, která z obou uvedených hodnot je vyšší.

Kontakt

TRANSCONSULT INTERNATIONAL s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Česká republika

+420 225 000 111
info(at)tci.cz

Další kontakty

Napište nám

Contact Us