Incoterms®

Dodací podmínky jako důležitý faktor v mezinárodním obchodě.

Zkratka Incoterms je odvozena od anglického názvu „International Commercial Terms“ (Mezinárodní obchodní podmínky). Jsou závazné až na základě ujednání stran a stávají se součástí kupní smlouvy a jako takové zavazují obě smluvní strany, tzn. prodávajícího i kupujícího. Současné Incoterms obsahují 11 pravidel, z nichž každé stanovuje určité způsoby dodání zboží, respektive udávají, kdy dochází k přechodu nákladů na dodání a rizika z jednoho účastníka na druhého.

Rozdíly mezi Incoterms® 2010 a 2020:

Mezinárodní obchodní komora (ICC) vydala novou verzi obchodních podmínek Incoterms, která vešla v platnost 1. ledna 2020.

Představujeme hlavní rozdíly v dodacích podmínkách:

  • FCA (Free Carrier) nově umožňuje kupujícímu dát pokyn dopravci, aby vystavil nákladní list prodávajícímu poté, co zboží bylo naloženo na plavidlo.
  • CIF zavazovala prodávajícího k tomu, aby na své vlastní náklady pojistil náklad alespoň v rozsahu krytí pojistné doložky úrovně C (vyjmenovaná rizika, s výhradou podrobného vyloučení). Ale podle nové dodací podmínky CIP je prodávající povinen pojistit náklad alespoň v rozsahu krytí pojistné doložky úrovně A (všechna rizika, s výhradou podrobného vyloučení).
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Plac), DPU (Delivered at Place Unloaded) a DDP (Delivered Duty Paid) nově zohledňují, že zboží může být přepravováno vlastními dopravními prostředky prodávajícího či kupujícího.
  • Pravidlo DAT (Delivered at Terminal) bylo změněno na DPU (Delivered at Place Unloaded). Zboží nemusí být doručeno pouze na „terminál“, ale také na jakékoli jiné místo v cílové zemi, jako je například továrna nebo sklad.

Kontakt

TRANSCONSULT INTERNATIONAL s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Česká republika

+420 225 000 111
info(at)tci.cz

Další kontakty

Napište nám

Contact Us